Go to content

23 November 2023

Kontaktperson för J 18/21, urspårning på Malmbanan

Statens haverikommission har i dag fattat beslut om utredning av den urspårning av ett malmtåg som skedde den 7 november 2021 på Malmbanan. Haverikommissionens utredare är på olycksplatsen och genomför en olycksplatsundersökning.

Kontaktperson i ärendet är avdelningschef Johan Gustafsson, johan.gustafsson@havkom.se, 08-508 862 54.