Go to content

23 November 2023

Olycksplatsundersökningen har avslutats

Statens haverikommission avslutade sin olyckplatsundersökning vid 16-tiden lördagen den 13 november och lämnade då sitt slutliga röjningsmedgivande. Faktainsamlingen i utredningen fortsätter.