Gå till innehåll

31 januari 2024

Pressmeddelande M-2/23

Utbildningsmoment skapade falsk säkerhet för soldater

Statens haverikommission har utrett en lavinolycka som inträffade på Kebnekaise där en soldat omkom. Utredningen visar brister i utbildningen för jägarsoldater. Försvarsmakten bör vidta åtgärder.

Under februari 2023 skulle en övning för värnpliktiga genomföras i fjäll- och bergsmiljö. Under övningen skulle en led upp till Kebnekaises toppar förberedas för de värnpliktiga. Arbetet genomfördes av en särskilt utbildad enhet och bedömdes inte vara förknippat med någon fallrisk. Under arbetet på Kebnekaise gick en av soldaterna längs med bergskammen mellan Nord- och Sydtoppen och kom i samband med det att passera ett riskområde för hängdrivor. En hängdriva brast när soldaten stod på den och en lavin löstes ut. Soldaten sveptes med i lavinen och omkom.

Soldaten var särskilt utbildad att arbeta i fjäll- och bergsmiljö och hade erfarenhet för uppdraget. Utredningen visar dock att vissa utbildningsmoment har bidragit till en uppfattning hos soldater som inneburit att de underskattat riskerna vid passager över hängdrivor. Försvarsmakten bör därför utveckla eller komplettera utbildningsmaterialet och de praktiska övningarna som rör riskerna med hängdrivor.

Rapporten publiceras i sin helhet på Statens haverikommissions webbplats ww.shk.se

Kontakt:
Utredningsordförande: Kristina Börjevik Kovaniemi, 08-508 862 26, e-post: kristina.borjevik.kovaniemi@shk.se

Utredningsledare: Stefan Carneros, 08-508 862 22, e-post: stefan.carneros@shk.se