Gå till innehåll

8 november 2023

Information om utredningens fortskridande

Utredningen av olyckan med JAS 39 Gripen på Ronneby flygplats den 7 november 2022 pågår. Faktainsamlingen är genomförd och ett haverisammanträde har hållits den 20 juni 2023. Vid mötet presenterade SHK det faktaunderlag som förelåg vid tidpunkten för sammanträdet. Analysarbetet är i sin slutfas och beräknas vara klart före årsskiftet. Ett utkast till slutrapport kommer därefter att skickas ut på remiss till berörda intressenter. Efter remissförfarandet kommer rapportarbetet att slutföras och en slutrapport kommer därefter att publiceras på SHK:s webbplats.