Händelsedatum:

O-10/23

Mycket allvarlig personolycka med bygghiss

En mycket allvarlig olycka inträffade på en byggarbetsplats i samband med att en bygghiss rasade. Fem personer omkom i samband med olyckan.

Ordförande

Kristina Börjevik Kovaniemi

Utredningsledare

Gideon Singer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024