Gå till innehåll

3 juni 2024

Ärendestatistik

SHK:s ärendestatistik är indelad i områdena civil sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart, militär verksamhet och utredningar av annan verksamhet.

Statistik presenteras för varje utredningsområde med avseende på antalet pågående utredningar, antalet slutrapporter, antalet och andelen slutrapporter som är slutförda inom tolv månader samt genomsnittlig handläggningstid och medianhandläggningstid i månaden.

Pågående utredningar 2024

Statistik över pågående utredningar


Sjöfart

Spårbunden trafik

Luftfart

Militär

Vägtrafik/övrigt

Totalt

Januari

6

4

4

1

3

18

Februari

6

4

4

0

4

18

Mars

7

5

4

0

4

20

April

6

5

3

0

4

18

Maj

7

5

4

0

4

20

 

Utgivna rapporter 2024

Statistik över utgivna rapporter


Sjöfart

Spårbunden trafik

Luftfart

Militär

Vägtrafik/övrigt

Totalt antal utgivna rapporter

1

0

2

2

0

Antal slutförda inom 12 månader

1

0

2

1

0

Antal slutförda inom 12 månader, i %

100%

-%

100%

50%

-%

Genomsnittlig utredningstid

11,8

-

9,5

13,1

-

Medianhandläggningstid

11,8

-

9,5

13,1

-