Gå till innehåll

Tillgänglighet för shk.se

Statens haverikommissions står bakom den här webbplatsen. Den här redogörelsen beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från shk.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.SHK tillhandahåller ett mycket stort dokumentbibliotek med utredningar från 1970-talet och framåt. Det förekommer dokument i PDF-format som inte är tillgänglighetsanpassade. Arbetet med dessa dokument pågår och är mycket tidskrävande pga det stora omfång publicerat material.

Innehåll som inte omfattas av lagen

PDF dokument som publicerats före den 23 september 2018 är inte tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen lanserades 29 maj 2024 och har producerats med en uttalad intention att uppfylla lagen om tillgänglighet. Innehåll har producerats och publicerats med tillgänglighet i åtanke.

Vi har granskat shk.se med hjälp av en extern aktör. Den senaste granskningen genomfördes 20 maj 2024. Vi använder också webbpubliceringsverktygets inbyggda tillgänglighetsfunktion innan vi publicerar sidor.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 maj 2024.