Gå till innehåll

12 december 2023

Pressmeddelande O-10/23

Statens haverikommission har beslutat att utreda den mycket allvarliga olycka som inträffade i Sundbyberg den 11 december 2023 när en bygghiss rasade. Fem personer omkom i samband med olyckan.

Beslutet om utredning

Mot bakgrund av antalet omkomna samt omständigheterna vid olyckan har Statens haverikommission idag beslutat att utreda händelsen.

Utredningen

Inom ramen för utredningen ska tre frågor besvaras. Vad hände? Varför hände det? Vad kan göras för att en liknande händelse inte ska inträffa i framtiden, eller för att minska konsekvenserna om den gör det? När utredningen är klar kommer en slutrapport att publiceras.

Genomförda och kommande utredningsåtgärder

Statens haverikommission har varit på olycksplatsen och genomfört inledande
utredningsåtgärder. Olycksplatsen har dokumenterats.

Nu kommer fortsatta undersökningsåtgärder att vidtas. En teknisk undersökning av bygghissen kommer att genomföras. Intervjuer med vittnen och andra som är berörda av händelsen kommer också att genomföras. Utredningen beräknas ta cirka ett år att genomföra.

Kontakt:

Utredningsordförande: Kristina Börjevik Kovaniemi, 08-508 862 26,
e-post: kristina.borjevik.kovaniemi@shk.se

Utredningsledare: Gideon Singer, 08-508 862 05, e-post: gideon.singer@shk.se