Gå till innehåll

29 april 2024

Ny medarbetare på SHK

Statens haverikommission har anställt Kristoffer Danèl som utredare från och med 29 april 2024. Kristoffer kommer närmast från FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) där han arbetat som Förste forskare inom förbränningsfysik och luftförbrukande framdrivning.