Gå till innehåll

3 juli 2024

Pressmeddelande

Kontrollsystemet fångade inte upp brister i montaget vid hissolycka

Statens haverikommission har i dag publicerat slutrapporten över utredningen om olyckan med en bygghiss på en byggarbetsplats i Ursvik, Sundbybergs stad, 11 december 2023. Fem personer som befann sig i hissen omkom.

Olyckan

Vid olyckan saknades skruvförband som skulle hålla ihop hissmastens sektioner. Mellan två av mastsektionerna saknades samtliga fyra skruvförband.

Vid olyckan blev belastningen på masten större än vad konstruktionen kunde klara utan skruvförbanden. Mastsektionerna lossnade från varandra och hissen föll till marken från plan 9.

Skruvförbanden saknades sannolikt redan vid en hisshöjning som gjordes den 1 november 2023. Detta har dock inte upptäckts i samband med höjningen av masten eller vid de kontroller och serviceåtgärder som har genomförts därefter.

Varför inträffade olyckan?

De kontrollåtgärder som skulle fånga upp monteringsfel tillämpades inte och därför upptäcktes det inte att skruvförbanden saknades.

Gällande krav på kontroller av bygghissar är inte tillräckliga.

Säkerhetsrekommendationer

Berörda aktörer har genomfört ett antal åtgärder för att förbättra säkerheten och minska risken för liknande olyckor. Statens haverikommissionen har också lämnat säkerhetsrekommendationer till berörda företag och till Arbetsmiljöverket.

Utredningen visar att det kan finnas brister i kontroller av montage av bygghissar även på andra byggarbetsplatser. Arbetsmiljöverket är den myndighet som både utövar tillsyn över bygghissar och som har föreskriftsrätten på området.

Arbetsmiljöverket bör därför utreda hur kontrollsystemet som rör montage av bygghissar kan stärkas. En sådan utredning bör bland annat innefatta tydligare krav på kontroll av säkerhetskritiska delar samt ökade krav på utbildning och kompetens hos den som genomför kontrollerna.

Utredningen visar också på att det finns brister i riskhanteringen kopplat till bygghissar. Arbetsmiljöverket bör därför också inom ramen för sin tillsyn informera berörda aktörer om vikten av att inkludera bygghissar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs slutrapporten i sin helhet Länk till annan webbplats.

Se SHK:s film som beskriver olyckan med bygghiss Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Utredningsordförande: Kristina Börjevik Kovaniemi, 08-508 862 26, e-post: kristina.borjevik.kovaniemi@shk.se

Utredningsledare: Gideon Singer, 08-508 862 21, e-post: gideon.singer@shk.se