Gå till innehåll

Pressbilder

Ordföranden

GD John Ahlberk
Ställföreträdande generaldirektör Jonas Bäckstrand

Jonas Bäckstrand Öppnas i nytt fönster.
Utredningsordförande
Ställföreträdande generaldirektör

Utredningsordförande Jenny Ferm
Utredningsordförande Kristina Börjevik Kovaniemi

Administrativa avdelningen

Administrativ chef Yvette Lennartsson

Utredningsavdelning 1

Avdelningschef Johan Gustafsson

Johan Gustafsson
Avdelningschef

Sjöfart

Haveriutredare Björn Ramstedt
Haveriutredare Daniel Söderman
Haveriutredare Jörgen Zachau
Haveriutredare Per Jakobsson

Spårbunden trafik

Haveriutredare Eva-Lotta Högberg
Haveriutredare Mikael Hillbo

Beteendevetenskap

Haveriutredare Alexander Hurtig

Räddningstjänst och befolkningsskydd

Haveriutredare Tomas Ojala

Hälso- och sjukvård

Haveriutredare Marit Lindberg

Utredningsavdelning 2

Avdelningschef Peter Swaffer

Luftfart

Haveriutredare Gideon Singer
Haveriutredare Johan Nikolaou

Johan Nikolaou
Haveriutredare

Haveriutredare Mats Trense
Haveriutredare Ola Olsson
Haveriutredare Tony Arvidsson

Militär

Haveriutredare Håkan Josefsson
Haveriutredare Stefan Carneros

Fotograf: Peter Knutson.

Fotografens namn ska anges vid all publicering.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juni 2024