Händelsedatum:

L-123/11

Allvarligt tillbud med ett luftfartyg med registreringsbeteckningen SE-KXJ på Hemavan Tärnaby flygplats

Allvarligt tillbud med ett luftfartyg med registreringsbeteckningen SE-KXJ på Hemavan Tärnaby flygplats, Västerbottens län.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Nicolas Seger

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2019