Händelsedatum:

L-22/09

Allvarligt tillbud med flygplanet LN-KKD på Stockholm/Arlanda flygplats

Allvarligt tillbud med flygplanet LN-KKD på Stockholm/Arlanda flygplats, Stockholms län.

Ordförande

Carin Hellner

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016