Händelsedatum:

L-111/13

Allvarligt tillbud på Göteborg/Säve flygplats med SE-LYA, ett flygplan av modellen DA 40 D

Allvarligt tillbud på Göteborg/Säve flygplats med flygplanet SE-LYA av modellen DA 40 D.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Nicolas Seger

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2016