Händelsedatum:

L-12/07

Kollision mellan luftfartyget B-HIH och ett bogserfordon på Stockholm/Arlanda flygplats

Kollision mellan luftfartyget B-HIH och ett bogserfordon på Stockholm/Arlanda flygplats AB län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016