Händelsedatum:

L-060/00

Olycka med en ultralätt trike, SE-YPK, vid Sundholmen, V Kapellskär

Olycka med en ultralätt trike med registreringsbeteckning SE-YPK vid nödlandning på vattnet vid Sundholmen väster om Kapellskär i AB län.

Ordförande

Ann-Louise Eksborg

Utredningsledare

Henrik Elinder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2019