Händelsedatum:

L-69/11

Olycka med ett luftfartyg av typen Piper PA-18A-150 i Undrom

Olycka med ett luftfartyg av typen Piper PA-18A-150 i Undrom, Västernorrlands län.

Ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare

Nicolas Seger

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016