Händelsedatum:

L-47/98

Olycka med flygplanet D-EBGM på Hornlanda flygplats i Kisa

Olycka med flygplanet D-EBGM på Hornlanda flygplats, Kisa, E län.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2019