Händelsedatum:

L-59/00

Olycka med flygplanet D-EDVV 6km NNV om Strömsnäsbruk

Olycka med D-EDVV, ett flygplan av typen Beech V35B, 6km NNV om Strömsnäsbruk, G län.

Ordförande

Olle Lundström

Utredningsledare

Monica J Wismar, Henrik Elinder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 augusti 2018