Händelsedatum:

L-44/04

Olycka med flygplanet OY-CLW vid Lexby

Olycka med flygplanet OY-CLW vid Lexby, O län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Sakari Havbrandt, Dan Åkerman

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016