Händelsedatum:

L-028/01

Olycka med flygplanet SE-EMD på Göteborg/Säve flygplats

Olycka med flygplanet SE-EMD på Göteborg/Säve flygplats.

Ordförande

Ann-Louise Eksborg

Utredningsledare

Monica J Wismar, Henrik Elinder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2015