Händelsedatum:

L-22/05

Olycka med flygplanet SE-FKX i Lövskogen

Olycka med flygplanet SE-FKX i Lövskogen, Grängesberg, T län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Stefan Christensen, Henrik Elinder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016