Händelsedatum:

L-07/09

Olycka med flygplanet SE-GEE på Gryttjom flygplats

Olycka med flygplanet SE-GEE på Gryttjom flygplats, C län.

Ordförande

Carin Hellner

Utredningsledare

Henrik Elinder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2015