Händelsedatum:

L-039/00

Olycka med flygplanet SE-GGP vid Gistad

Olycka med SE-GGP, ett flygplan av typ Cessna 150L vid Gistad, E län.

Ordförande

Ann-Louise Eksborg

Utredningsledare

Monica J Wismar, Henrik Elinder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2015