Händelsedatum:

L-06/06

Olycka med flygplanet SE-GIT på Umeå flygplats

Olycka med flygplanet SE-GIT på Umeå flygplats, AC län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016