Händelsedatum:

L-31/04

Olycka med flygplanet SE-GOP vid Optands flygplats

Olycka med flygplanet SE-GOP vid Optands flygplats, Z län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Sakari Havbrandt, Dan Åkerman, Urban Kjellberg

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016