Händelsedatum:

L-06/09

Olycka med flygplanet SE-GUP vid Uddevalla Rörkärr flygplats

Olycka med flygplanet SE-GUP vid Uddevalla Rörkärr flygplats, i O-län.

Ordförande

Carin Hellner

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016