Händelsedatum:

L-34/05

Olycka med flygplanet SE-IAP vid Gammbodsbliket

Olycka med flygplanet SE-IAP vid Gammbodsbliket, Trängslet, W län.

Ordförande

Carin Hellner

Utredningsledare

Stefan Christensen, Henrik Elinder, Urban Kjellberg

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016