Händelsedatum:

L-130/10

Olycka med flygplanet SE-IDT vid Älvsbyn/Höghedens flygplats

Olycka med flygplanet SE-IDT vid Älvsbyn/Höghedens flygplats, BD län.

Ordförande

Carin Hellner

Utredningsledare

Sakari Havbrandt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016