Händelsedatum:

L-32/96

Olycka med flygplanet SE-IFN på Mellansels flygplats

Olycka med flygplanet SE-IFN på Mellansels flygplats, Y län.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2019