Händelsedatum:

L-20/06

Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats

Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Sakari Havbrandt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016