Händelsedatum:

L-61/11

Olycka med flygplanet SE-LLV på Ljungbyheds flygplats

Olycka med flygplanet SE-LLV på Ljungbyheds flygplats, Skåne län.

Ordförande

Hans Ytterberg

Utredningsledare

Sakari Havbrandt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016