Händelsedatum:

L-48/04

Olycka med flygplanet SE-LTP i Värnamo

Olycka med flygplanet SE-LTP i Värnamo, F län.

Ordförande

Carin Hellner

Utredningsledare

Dan Åkerman

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2015