Händelsedatum:

L-36/97

Olycka med flygplanet YR-BCM på Stockholm-Arlanda flygplats

Olycka med flygplanet YR-BCM på Stockholm-Arlanda flygplats, AB län.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2019