Händelsedatum:

L-24/06

Olycka med helikoptern SE-JDS 20 km NNV Pulsujärvi

Olycka med helikoptern SE-JDS 20 km NNV Pulsujärvi, BD län.

Ordförande

Åsa Kastman Heuman

Utredningsledare

Sakari Havbrandt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016