Händelsedatum:

L-38/05

Olycka med varmluftsballongen SE-ZIP vid Haurida

Olycka med varmluftsballongen SE-ZIP vid Haurida, F län.

Ordförande

Åsa Kastman Heuman

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016