Händelsedatum:

L-08/06

Tillbud med flygplanet LN-RDA vid Kalmar flygplats

Tillbud med flygplanet LN-RDA vid Kalmar flygplats, H län.

Ordförande

Christina Striby

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016