Händelsedatum:

L-42/05

Tillbud med flygplanet LN-RDL vid Växjö/Kronobergs flygplats

Tillbud med flygplanet LN-RDL vid Växjö/Kronobergs flygplats, G län.

Ordförande

Christina Striby

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016