Händelsedatum:

L-97/97

Tillbud med flygplanet LN-RNB på Örebro flygplats

Tillbud med flygplanet LN-RNB på Örebro flygplats, T län.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2019