Händelsedatum:

L-27/07

Tillbud med flygplanet OE-LRW vid Åre/Östersund Flygplats

Tillbud med flygplanet OE-LRW vid Åre/Östersund Flygplats, Z län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016