Händelsedatum:

L-46/98

Tillbud med flygplanet SE-DGX vid start från London/Stansted

Tillbud med passagerarflygplanet SE-DGX en Fokker F 28 MK 4000 vid start från London/Stansted.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2019