Händelsedatum:

L-16/09

Tillbud med flygplanet SE-DSO i luftrummet över Sjöbo

Tillbud med flygplanet SE-DSO i luftrummet över Sjöbo i Skåne län

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Roland Karlsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2015