Händelsedatum:

L-04/07

Tillbud med flygplanet SE-DSP i luftrummet sydväst Stockholm

Tillbud med flygplanet SE-DSP i luftrummet sydväst Stockholm, AB län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016