Händelsedatum:

L-27/08

Tillbud med flygplanet SE-DZB i luftrummet vid Malmö/Sturup flygplats

Tillbud med flygplanet SE-DZB i luftrummet vid Malmö/Sturup flygplats, M län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016