Händelsedatum:

L-01/06

Tillbud med flygplanet SE-DZB på Göteborg/Landvetter flygplats

Tillbud med flygplanet SE-DZB på Göteborg/Landvetter flygplats, O län.

Ordförande

Åsa Kastman Heuman

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016