Händelsedatum:

L-15/09

Tillbud med flygplanet SE-ISE på Vilhelmina flygplats

Tillbud med flygplanet SE-ISE på Vilhelmina flygplats, AC län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016