Händelsedatum:

L-016/00

Tillbud med flygplanet SE-LEX på Jönköpings flygplats

Avåkning från banan efter landning med ett flygplan av typ HS 748-Series 2 med registreringsbeteckning SE-LEX, på Jönköpings flygplats i F län.

Ordförande

S-E Sigfridsson

Utredningsledare

Monica J Wismar, Henrik Elinder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2019