Händelsedatum:

L-11/06

Tillbud med flygplanet SE-LIP på Stockholm/Arlanda flygplats

Tillbud med flygplanet SE-LIP på Stockholm/Arlanda flygplats, AB län.

Ordförande

Åsa Kastman Heuman

Utredningsledare

Henrik Elinder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2015