Händelsedatum:

L-16/12

Tillbud med luftfartyget SE-DSX efter start från Bromma flygplats

Tillbud med luftfartyget SE-DSX efter start från Bromma flygplats, Stockholms län.

Ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2016