Händelsedatum:

L-07/10

Tillbud med luftfartyget SE-MAP på Helsinki / Vantaa flygplats

Tillbud med luftfartyget SE-MAP på Helsinki / Vantaa flygplats, Finland.

Ordförande

Carin Hellner

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016